محصولات

ورق ژئوممبران از ضخامت ۰٫۸ الی ۲٫۵ میلیمتر

ورق ژئوممبران ضخامت ۲ میلیمتر

  • مطابق با استاندارد های ASTM , GM13 , DIN
  • دارای تاییده از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو
  • دارای بیمه نامه ۱۰ ساله تضمین کیفیت محصول
  • دارای گواهی تایید بین المللی محصول از شرکت SGS
  • دانسیته بر اساس ASTM D792 برابر ۰٫۹۳۹ gr/cm3

ورق ژئوممبران ضخامت ۱٫۵میلیمتر

  • مطابق با استاندارد های ASTM , GM13 , DIN
  • دارای تاییده از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو
  • دارای بیمه نامه ۱۰ ساله تضمین کیفیت محصول
  • دارای گواهی تایید بین المللی محصول از شرکتSGS
  • دانسیته بر اساس ASTM D792 برابر ۰٫۹۳۹ gr/cm3

 و …

ژئوتکستایل ۴۰۰ گرمی

ژئوتکستایل ۵۰۰ گرمی

و……