فعالیت ها

شرکت سیال پوشش پارسه در زمینه های زیر فعالیت دارد
استخر ژئوممبران

استخر ژئوممبران

تسطیح لیزری اراضی

تسطیح لیزری اراضی

نقشه برداری

نقشه برداری

آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار

بالا